Antibiotikastyring ved hjelp av B·R·A·H·M·S PCT (Prokalsitonin)

world-antibiotic-awareness-week

Verdens antibiotikauke og den europeiske antibiotikadagen

Fremtiden av antibiotika avhenger av oss alle...

Lær mer om antibiotikastyring >

Kontakt >


Overforbruk av antibiotika er et globalt problem, men B·R·A·H·M·S Prokalsitonin-assayet kan hjelpe deg med å guide den fornuftige bruken av antibiotika.

Problemet: Antibiotikaresistens er en økende trussel mot folkehelsen

pct-antibiotic-stewardship-unnecessary-prescriptionsData viser at 1/3 av antibiotikaresepter er unødvendige *Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Press Release, 3. mai 2016 > les merAntibiotika er en begrenset ressurs. I nåværende tempo med uaktsom bruk vil all antibiotika snart bli ineffektivt. Fremveksten og spredningen av antibiotikaresistente bakterier skader individer og samfunn over hele verden ved å forårsake:

  • Forlenget sykdom
  • Høyere utgifter til helsevesenet
  • Større risiko for død

 

B·R·A·H·M·S PCT (Prokalsitonin) støtter ansvarlig bruk av antibiotika

På grunn av sin høye følsomhet og spesifisitet støtter B·R·A·H·M·S PCT trygt ansvarlig bruk av antibiotika for å kunne forlenge deres effektivitet. Sterke bevis støtter reduksjon av antibiotika ved bruk av PCT-veiledet antibiotikstyring protokoller. Antibiotikastyring med B·R·A·H·M·S PCT kan bidra til å redusere opprinnelig forskrivningsrate og også lengden på antibiotikabehandlingen.

Overlev Sepsis-kampanje: "Vi foreslår at måling av prokalsitonin-nivåer kan brukes til å støtte forkorte varigheten av antimikrobiell behandling hos sepsispasienter."  Kilde: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock, 2016 

 

Fordeler av B·R·A·H·M·S PCT i kampen mot antibiotikaresistens

B·R·A·H·M·S Prokalsitonin er et effektivt verktøy for å trygt kunne redusere eksponering av antibioitka hos pasienter. Sterke bevis fra reproduserbare, randomiserte kliniske studier med mer enn 10 000 pasienter støtter effektiviteten av PCT-veiledede protokoller for antibiotikastyring. Det er bevist nytteverdi på tvers av forskjellige kliniske omgivelser: intensivavdeling, akuttmottak, pediatri, neonatal, kirurgi.

pct-guidance-antibiotic-therapy

Nytteverdien av PCT-veiledning i antibiotikabehandling

PCT-veiledning i antibiotikabehandling har potensialet til

  • Å redusere opprinnelige forskrivningsrate
  • Å forkorte behandlingstiden
  • Å redusere samlet behandlingskostnader

I tillegg til andre kliniske kriterier støtter B·R·A·H·M·S Prokalsitonin beslutningen, enten det er for å starte antibiotikabehandling eller å avslutte den trygt. Som en konsekvens, hjelper en B·R·A·H·M·S PCT-veiledet algoritme til å redusere resepter, skreddersy behandlingstiden til de individuelle pasientbehov og støtter kostnadssparing.

Antibiotikastyring med B·R·A·H·M·S PCT kan hjelpe med å bevare effektiviteten av antibiotika for fremtidige generasjoner.

 

Lær mer om antibiotikastyring med B·R·A·H·M·S PCT >

 

Nyheter vedrørende PCT-veiledet antibiotikastyring

in-newsAntibiotikastyring

PCT leder veien i antibiotikastyring…

thermo scientific applied biosystems invitrogen fisher scientific unity lab service